Ngày 21/02/2024, Tập Sơn triển khai thực hiện công tác việc làm – dạy nghề, giảm nghèo bền vững gắn với triển khai chính sách bảo hiểm y tế
Hội nghị do ông Trần Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì. Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Chẹ, Phó Giám đốc BHXH huyện Trà Cú, các công chức chuyên môn và trưởng ban nhân dân 09 ấp trên địa bàn xã
Anh-tin-bai
Ông Phạm Vũ Hiệp, Công chức Văn hóa xã hội thông qua kế hoạch thực hiện công tác việc làm, dạy nghề và giảm nghèo bền vững năm 2024.

    Tại hội nghị đã thông qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Điển hình là giảm 18 hộ nghèo trong năm 2024, giải quyết việc làm cho 179 lao động trên địa bàn và đưa 08 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Phấn đấu vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5,73%, bảo hiểm y tế đạt 97%.

 

Anh-tin-bai
Ông Phạm Văn Chẹ, Phó Giám đốc BHXH huyện giải đáp thắc mắt về Nghị định 75/2023/NĐ-CP

    Cũng tại Hội nghị này, ông Phạm Văn Chẹ, Phó Giám đốc BHXH huyện giải đáp thắc mắc về Nghị định 75/2023/NĐ-CP “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế”. Trong đó, có nhiều lưu ý trong chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho người dân tộc (cụ thể là dân tộc Khmer trên địa bàn) đã được giải đáp cụ thể. Từ đó có hướng vận động, tuyên truyền phù hợp cho người dân tộc trên địa bàn.

    Ông Trần Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ trì hội nghị đã phát biểu kết luận. Chỉ đạo các ấp đề ra kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu mà UBND xã đã giao. Trong đó chú trọng tạo nguồn đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và chính sách hậu thoát nghèo, thoát cận nghèo, bảo hiểm y tế cho bàn con trên địa bàn.

 

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 25
  • Tất cả: 3952