Trà Cú: Có thêm 01 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao năm 2022
UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng 28 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao và 4 sao năm 2022. Trong đó, huyện Trà Cú có 1 sản phẩm 3 sao. 

Theo quyết định của UBND tỉnh, có 28 sản phẩm của 25 chủ thể (13 hộ kinh doanh, 5 công ty và 5 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác và 1 doanh nghiệp) trong tỉnh được công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022 gồm: 7 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 21 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Trong đó, huyện Trà Cú có sản phẩm Lạp xưởng Ngọc Hương của hộ kinh doanh Dư Ngọc Hương, địa chỉ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú đạt hạng sản phẩm OCOP 3 sao tỉnh Trà Vinh năm 2022.

Các sản phẩm OCOP vừa được UBND tỉnh công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sẽ được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao in, dán trên bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị 03 năm (36 tháng) kể từ ngày được công nhận. Chủ thể sản phẩm OCOP có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP.

Được biết, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm…

Tin, ảnh: THANH TUYỀN

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 25
  • Tất cả: 3952